30.12

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (генерального директора та головного бухгалтера) 30.12.2013

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

 

1.        Загальні відомості:

1.1.  Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО»

1.2.  Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05495466     

1.4. Місцезнаходження емітента: 76492 м. Івано-Франківськ с. Микитинці вул. Юності 41а

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0342) 50-97-55

1.6. Електронна поштова адреса емітента: i.kravec@ifavto.com.ua   

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для       

       розкриття інформації: http://ivano-frankivsk-avto.ukravto.ua

1.8.   Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

  2.      Текст повідомлення:

На підставі рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» (протокол № 30/12/2013-1 від 30 грудня 2013 року) відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

 

Звільнено:

30.12.2013 Генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» Кравець Ірину Костянтинівну (паспорт серії КА № 230025 виданий Дрогобицьким МВ УМВС України в Львівській області 23.08.1996)   за власним бажанням, ст. 38 КЗпП України, на підставі поданої заяви. Строк повноважень склав 8 місяців 5 днів. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Призначено:

31.12.2013 Біліча Святослава Олексійовича (паспорт серії СН 216710 виданий Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві 27.06.1996) на посаду Генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» за контрактом, за сумісництвом, на підставі поданої заяви, на строк до 01 лютого 2014 року. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займав такі посади: начальник виробничого департаменту АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»; директор АФ «Універсал-Авто» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»; начальник департаменту сервісу АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Призначено:

30.12.2013 Яновича Сергія Броніславовича (паспорт серії СМ   150811 виданий Фастівським МРВ ГУ МВС України в Київській області 17.09.1999) на посаду члена Дирекції – головного бухгалтера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» за контрактом, за сумісництвом, на підставі поданої заяви. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: бухгалтер ПРАТ «АвтоКапітал»; провідний бухгалтер-ревізор контрольно-ревізійного відділу департаменту контролінгу АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством

 

Генеральний директор ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО»  Кравець Ірина Костянтинівна   

30/12/2013