03.02

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (генерального директора та головного бухгалтера) 03.02.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

1.        Загальні відомості:

1.1.  Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО»

1.2.  Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05495466

1.4. Місцезнаходження емітента: 76492 м. Івано-Франківськ, с. Микитинці, вул. Юності, 41а

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0342) 50-97-55

1.6. Електронна поштова адреса емітента: uprava@ifavto.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://ivano-frankivsk-avto.ukravto.ua

1.8.   Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2.      Текст повідомлення:

На підставі рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» (протокол № 31/01/2014-1 від 31 січня 2014 року) відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

Звільнено:

31.01.2014 з посади члена Дирекції – головного бухгалтера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» ЯНОВИЧА СЕРГІЯ БРОНІСЛАВОВИЧА (паспорт серії СМ 150811, виданий Фастівським МРВ ГУ МВС України в Київській області 17.09.1999) на підставі поданої заяви за власним бажанням, згідно ст. 38 КЗпП України. Строк перебування на посаді – 1 місяць. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначено:

03.02.2014 на посаду члена Дирекції – головного бухгалтера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» НЕСЛАВ НАТАЛІЮ СТЕПАНІВНУ (паспорт серії СЕ № 605894 виданий Івано-Франківським МВ УМВС України в Івано-Франківській обл. 04.04.2012) без зазначення строку повноважень, з строком випробування 3 місяці, за контрактом, на підставі поданої заяви. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займала наступні посади: 08.08.2011 – 31.01.2014 бухгалтер ТОВ «Богдан-Авто Івано-Франківськ», 28.12.2009 – 05.08.2011 старший бухгалтер Івано-Франківської філії ТОВ «Український автомобільний холдинг». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначено:

01.02.2014 на посаду Генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» БІЛІЧА СВЯТОСЛАВА ОЛЕКСІЙОВИЧА(паспорт серії СН 216710 виданий Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві 27.06.1996) на новий строк з 01 лютого 2014 року по 01 березня 2014 року за контрактом, за сумісництвом, на підставі поданої заяви. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займав такі посади: Генеральний директор ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО»; начальник виробничого департаменту АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»; директор АФ «Універсал-Авто» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»; начальник департаменту сервісу АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством

 

Генеральний директор ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО»                        Біліч   Святослав  Олексійович.

 

03/02/2014