29.12

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (генерального директора) 26.12.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

 1.        Загальні відомості:

1.1.  Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО»

1.2.  Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05495466

1.4. Місцезнаходження емітента: 76492 м. Івано-Франківськ, с. Микитинці, вул. Юності, 41а

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0342) 50-97-55

1.6. Електронна поштова адреса емітента: uprava@ifavto.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://ivano-frankivsk-avto.ukravto.ua

1.8.   Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2.      Текст повідомлення:

На підставі рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» (протокол № 26/12/2014-1 від 26 грудня 2014 року) відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

Звільнено:

29.12.2014 з посади Генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» КОВАЛЯ РОМАНА ІВАНОВИЧА (паспорт серії КА № 802577 виданий Франківським РВ УМВС України у Львівській обл. 09.04.1998) на підставі поданої заяви за власним бажанням,  ст. 38 КЗпП України. Строк перебування на посаді – 10 місяців 23 дні. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Призначено:

30.12.2014 на посаду Генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» ЧЕРНЯКА ВІТАЛІЯ МИКОЛАЙОВИЧА (паспорт серії КВ № 138883 виданий Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл. 04.05.1999) без зазначення строку повноважень, за контрактом, на підставі поданої заяви. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займав такі посади: головний бухгалтер ПП «Західно-Українська Рекламна Компанія «Арт Пром»», ревізор контрольно-ревізійного відділу департаменту контролінгу ПАТ «Українська автомобільна корпорація», провідний фахівець з фінансів групи ефективності управління підприємствами ПАТ «Українська автомобільна корпорація». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством

 

Генеральний директор ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО»                                                           Коваль Р.І.

 

29/12/2014