07.02

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (генерального директора) 07.02.2014.

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

 

  1. 1.        Загальні відомості:

1.1.  Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО»

1.2.  Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05495466

1.4. Місцезнаходження емітента: 76492 м. Івано-Франківськ, с. Микитинці, вул. Юності, 41а

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0342) 50-97-55

1.6. Електронна поштова адреса емітента: uprava@ifavto.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://ivano-frankivsk-avto.ukravto.ua

1.8.   Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

  1. 2.      Текст повідомлення:

На підставі рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» (протокол № 06/02/2014-1 від 06 лютого 2014 року) відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

 

Звільнено:

06.02.2014 з посади Генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» БІЛІЧА СВЯТОСЛАВА ОЛЕКСІЙОВИЧА (паспорт серії СН 216710 виданий Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві 27.06.1996) на підставі поданої заяви за угодою сторін,  п.1 ст. 36 КЗпП України. Строк перебування на посаді – 1 місяць 7днів. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Призначено:

07.02.2014 на посаду Генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» КОВАЛЯ РОМАНА ІВАНОВИЧА (паспорт серії КА № 802577 виданий Франківським РВ УМВС України у Львівській обл. 09.04.1998) без зазначення строку повноважень, з строком випробування 3 місяці, за контрактом, на підставі поданої заяви. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займав такі посади: начальник управління контролю за відшкодуванням ПДВ ДПА у Львівській обл., заступник начальника ДПІ у Личаківському р-ні Львівської обл., головний бухгалтер ПП «КУТ», головний бухгалтер ТзОВ «РАДАР-СЕРВІС». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством

 

Генеральний директор ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО»                        Коваль Р.І.

 

07/02/2014