16.03

Спростування повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 12.04.2016 року

ПАТ «Івано-Франківськ-Авто» повідомляє, що 16.03.2016 року самостійно виявило технічну помилку допущену при розміщенні 07.03.2016 року о 12:14:33 в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (http://stockmarket.gov.ua) повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Івано-Франківськ-Авто», зокрема, на титульному аркуші в повідомленні невірно зазначено дату проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Івано-Франківськ-Авто» - зазначено 07.03.2016 року, замість – 12.04.2016 року. У зв’язку із чим, зазначена інформація спростовується.
Виправлене повідомлення буде оприлюднено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (http://stockmarket.gov.ua) одночасно зі спростуванням.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Черняк Віталій Миколайович