30.12

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 29.12.2016р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні  папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  емітента 

                                                              І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Івано-Франківськ-Авто"

2. Код за ЄДРПОУ

05495466

3. Місцезнаходження

76492 м.Івано-Франківськ, с. Микитинці вул. Юності, 41А

4. Міжміський код, телефон та факс

0342 554874

5. Електронна поштова адреса

uprava@ifavto.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://ivano-frankivsk-avto.ukravto.ua/

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери,

сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

                                                            ІІ. Текст повідомлення

Рішенням Наглядової Ради  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО" (протокол № 29/12/2016-1 від 29 грудня 2016р.) у зв’язку з виробничою необхідністю вирішено ліквідувати (припинити) ФІЛІЮ «КОЛОМИЯ-АВТО» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» (код ЄДРПОУ 33163195), з місцезнаходженням: 78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия,  вул. Івасюка, 37а, що виконувала функції, пов’язані з торгівлею автомобілями та легковими транспортними засобами.

                                                                        ІIІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона

несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

  Генеральний директор                                                                    Черняк Віталій Миколайович

                                                                   (підпис)                               (ініціали та прізвище керівника)

                                                                    М.П.

                                                                                                                            30.12.2016

                                                                                                                                 (дата)