04.01

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 04.01.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  емітента 

 

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Івано-Франківськ-Авто"  

2. Код за ЄДРПОУ

05495466 

3. Місцезнаходження

76492 м. Івано-Франківськ, с. Микитинці 41А

4. Міжміський код, телефон та факс

0342 554874

5. Електронна поштова адреса

uprava@ifavto.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

 

http://ivano-frankivsk-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери,

сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

                                                            ІІ. Текст повідомлення

Рішенням Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО" (протокол №04/01/2017-1 від 04.01.2017 року) в зв"язку з виробничою необхідністю вирішено ліквідувати (припинити) ФІЛІЮ "КАЛУШ-АВТО" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО" (код ЄДРПОУ 33163200), з місцезнаходженням: 77300, Івано-Франківська обл. , м. Калуш, вул. Новацького,20.

Рішенням Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО" (протокол  №04/01/2017-1 від 04.01.2017 року), в зв”язку з виробничою необхідністю вирішено ліквідувати (припинити) ФІЛІЮ "КОСІВ-АВТО" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО" (код ЄДРПОУ 33860087), з місцезнаходженням: Івано-Франківська обл. Косівський р-н., с. Смодна , вул. Дружби, буд. 8А

 

ІIІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона

несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

  Генеральний директор                                                                    Черняк Віталій Миколайович

                                                                   (підпис)                               (ініціали та прізвище керівника)

                                                                    М.П.

                                                                                                                            04.01.2017

                                                                                                                                 (дата)