14.04

Положення про загальні збори

Положення про загальні збори Товариства не затверджувалось.