18.04

Особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб (Ревізійна комісія)17.04.2014.

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

 

  1. 1.        Загальні відомості:

1.1.  Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО»

1.2.  Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05495466

1.4. Місцезнаходження емітента: 76492 м. Івано-Франківськ, с. Микитинці, вул. Юності, 41а

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0342) 50-97-55

1.6. Електронна поштова адреса емітента: uprava@ifavto.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://ivano-frankivsk-avto.ukravto.ua

1.8.   Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

  1. 2.      Текст повідомлення:

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО», далі за текстом – Емітент, як відбулося 17.04.2014, виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:

 

Припинено повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі:

- голови Ревізійної комісії Мохни Єгора Григоровича (паспорт серії ЕН 292233, виданий Артемівським РВЛМУ УМВС України в Луганські області 18.08.1999) 17.04.2014 у зв’язку зі спливом визначеного Статутом строку повноважень у 3 роки. Посадова особа перебувала на даній посаді протягом 3 років. Посадова особа не володіє акціями в статутному капіталі Емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

-  члена Ревізійної комісії Вертійової Антоніни Дмитрівни (паспорт серія СТ №075838, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 29.11.2008) 17.04.2014 у зв’язку зі спливом визначеного Статутом строку повноважень у 3 роки. Посадова особа перебувала на даній посаді протягом 3 років. Посадова особа не володіє акціями в статутному капіталі Емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Обрано до складу Ревізійної комісії Товариства:

- Вертійову Антоніну Дмитрівну з 18.04.2014, паспорт серія СТ №075838, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 29.11.2008, 1954 р.н., освіта вища, стаж керівної роботи - 18 р., строком на 3 роки. Посади, які займала протягом трудової діяльності:  АТ «Українська автомобільна корпорація», Член-дирекції - головний бухгалтер, часткою в Статутному капіталі емітента не володіє, розмір пакету акцій емітента – 0 акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

-  Уласенко Юлію Олександрівну з 18.04.2014, паспорт серія ВК №617369, виданий Калінінським РВ Горлівського МУ ГУМВС України в Донецькій обл. 17.07.2009, освіта вища, стаж  керівної роботи - 4 р., строком на 3 роки. Посади, які займала протягом трудової діяльності: провідний аналітик департаменту контролінгу АТ «Українська автомобільна корпорація», начальник інформаційно-аналітичного відділу АТ «Українська автомобільна корпорація», начальник департаменту контролінгу АТ «Українська автомобільна корпорація» , часткою в Статутному капіталі емітента не володіє, розмір пакету акцій емітента – 0 акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством

 

Генеральний директор

ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО»                                                                  Коваль Р.І.

 

                                                                                                       м.п.           17 квітня 2014 року