02.12

Особлива інформація про зміни у складі посадових осіб емітента (головний бухгалтер) 02.12.2013

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

 

  1.        Загальні відомості:

1.1.  Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО»

1.2.  Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05495466

1.4. Місцезнаходження емітента: 76492 м. Івано-Франківськ с. Микитинці вул. Юності 41а

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0342) 50-97-55

1.6. Електронна поштова адреса емітента: i.kravec@ifavto.com.ua   

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для       

       розкриття інформації: http://ivano-frankivsk-avto.ukravto.ua

1.8.   Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

              2.      Текст повідомлення:

На підставі рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» (протокол № 29/11/2013-1 від 29 листопада 2013 року) відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

 Звільнено:

29.11.2013 з посади члена Дирекції головного бухгалтера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» БЕРЛОУС СВІТЛАНУ ВІКТОРІВНУ (паспорт серії СС № 363473 виданий Івано-Франківським МУВС МВС України в Івано-Франківській області 15.10.1997) на підставі поданої заяви за власним бажанням, згідно ст. 38 КЗпП України. Термін перебування на посаді – 4 місяці. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 Призначено:

02.12.2013 на посаду члена Дирекції – виконуючого обов’язки головного бухгалтера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» ПАРІНОВУ ОЛЬГУ ОЛЕКСАНДРІВНУ (паспорт серії ЕС № 180276 виданий Желєзнодорожним РВ Сімферопольського МУГУ МВС України в Криму 15.11.1996) з строком виконання обов’язків до 13.12.2013. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займала наступні посади: провідний бухгалтер ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО; бухгалтер ТОВ «Аверс»; головний бухгалтер ТОВ «Об’єднана дирекція по реконструкції та розвитку м. Миколаївка»; головний бухгалтер «Гарант – СВ». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

  Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством

 Генеральний директор ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО»                               Кравець Ірина Костянтинівна.

 02.12.2013