04.04

Особлива інформація про зміни у складі посадових осіб емітента (Голова НР) від 04.04.2012

На підставі рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» (протокол №04/04/2012-1 від 04 березня 2012 року) у зв’язку з переобранням складу Наглядової Ради на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол від 03 квітня 2012 року) відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

Призначено:
Головою Наглядової Ради Васадзе Вахтанга Таріеловича, паспорт серії СН № 127347, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 08.06.2004 р., який володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0004%, на строк 3 роки. Розмір пакету акцій, що належить: 5 акцій. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: Генеральний директор товариства, Генеральний директор філіалу, помічник Генерального директора, фахівець з продажу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Хованець Т.М.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
генеральний директор Хованець Тарас Михайлович