31.07

Особлива інформація про припинення філії емітента «ЗАБОЛОТІВСЬКОЇ СТАНЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» 31.07.2013

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

 1.        Загальні відомості:

1.1.  Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО»

1.2.  Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05495466     

1.4. Місцезнаходження емітента: 76002, м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 41А

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0342)509755

1.6. Електронна поштова адреса емітента: i.kravec@ifavto.com.ua   

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для       

       розкриття інформації: http://ivano-frankivsk-avto.ukravto.ua

1.8. Вид особливої інформації: Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

 

2.      Текст повідомлення:

 

Рішенням  Наглядової Ради ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» (протокол № 31/07/2013-1 від 31.07.2013) з метою оптимізації структури та зменшення адміністративних витрат ліквідовано (закрито, припинено) ФІЛІЮ «ЗАБОЛОТІВСЬКА СТАНЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» (місцезнаходження: 78340. Івано-Франківська область, Снятинський р-н, с. Тулуків, ідентифікаційний код: 23799498), які виконували такі функції: технічне обслуговування та ремонт автомобілів.

 

Особа, що вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно законодавства:

Генеральний директор ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» Кравець Ірина Костянтинівна. 31.07.2013.