13.04

Особлива інформація - Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 11.04.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Івано-Франківськ-Авто"

2. Код за ЄДРПОУ

05495466

3. Місцезнаходження

76492 м. Івано-Франківськ вул. Юності,41А

4. Міжміський код, телефон та факс

(0342) 55-48-69 (0342) 55-48-74

5. Електронна поштова адреса

uprava@ifavto.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://ivano-frankivsk-avto.ukravto.ua/

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

II. Текст повідомлення

1)Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 11.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні збори акціонерів  ;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:дилерські договори поставки

автомобілів марки «ЗАЗ» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів

поставки автомобілів марки «ЗАЗ» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою

на загальну суму, що не перевищує 15 000 000,00 грн. (п’ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення:15000 тис. грн  ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 15000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 17952 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 83,55615%;

Загальна кількість голосуючих акцій:1 097478 ;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:1 097 243  ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1 097 243 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

2).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 11.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні збори акціонерів ;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:дилерські договори поставки

автомобілів марки «CHEVROLET» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських

договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» або

іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 13 000 000,00 грн. (тринадцять

мільйонів гривень 00 копійок) ;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 13000 тис. грн ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 13000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 17952 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 72,41533%;

Загальна кількість голосуючих акцій:1 097 478  ;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:1 097 243 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1 097 243;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

3).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 11.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів ;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:дилерські договори поставки

автомобілів марки «CHERY» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів

поставки автомобілів марки «CHERY» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною

особою на загальну суму, що не перевищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00

копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення:10000 тис. грн ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 10000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 17952 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 55,7041%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 1 097 478;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:1 097 243  ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:1 097 243  ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

4).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 11.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні збори акціонерів  ;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:дилерські договори поставки

автомобілів марки «KIA» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів

поставки автомобілів марки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» або іншою юридичною особою на

загальну суму, що не перевищує 73 000 000,00 грн. (сімдесят три мільйони гривень 00 копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення:73000 тис. грн  ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 73000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 17592 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 414,96135%;

Загальна кількість голосуючих акцій:1 097 478   ;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:1 097 243  ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:1 097 243  ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення:0 .

5).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 11.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні збори акціонерів  ;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:кредитних договорів з

фінансовими установами, загальний сукупний розмір яких не перевищує 40 000 000,00 грн. (сорок

мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення:40000 тис. грн  ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 40000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 17952 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 222,8164%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 1097 478 ;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1097 243 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:1097 243  ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення:0.

6).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 11.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів ;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:договори застави (іпотеки) з

фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов’язаннями третіх

осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку),  на суму, що не перевищує

200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою

 Товариства;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення:200 000  тис. грн ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 200000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 17952 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 1114,082%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 1 097 478 ;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:1 097 243  ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:1 097 243  ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення:0 .

7).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 11.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні збори акціонерів  ;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:договорів надання/отримання

фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 грн. (сто

мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення:100000 тис. грн ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 100000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 17952 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 557,041%;

Загальна кількість голосуючих акцій:1 097 478  ;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах1 097 243  ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1 097 243 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення:0 .

8).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 11.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів ;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: додаткових угод до іпотечного

договору № PL 15-094/200 від 18.03.2015 р., що стосуються внесення змін до вказаного кредитного

 договору (заставної вартості, продовження терміну дії, зміни відсоткової ставки, розміру ліміту та ін.);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення:15578 тис. грн  ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 15578 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 17952 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 86,77585%;

Загальна кількість голосуючих акцій:1 097 478  ;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:1097 243 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:1097 243 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Гннеральний директор

 

 

 

Черняк В.М.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

 

(дата)