10.04

Інформація для акціонерів

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПРАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО", які відбудуться 11.04.2018р.:

Загальна кількість акцій станом на 04.04.2018р. – 1 160 012 штук простих іменних акцій;

Загальна кількість голосуючих акцій станом на 04.04.2018р. – 1 097 478 штуки простих іменних акцій