Юридична інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Зміна складу посадових осіб емітента. 25.10.2017 р

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Зміна складу посадових осіб емітента. 28.09.2017 р

Особлива інформація - Зміна складу посадових осіб емітента 30.05.2017р.

Річний звіт емітента цінних паперів ПРАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО" за 2016 рік

Особлива інформація - Зміна складу посадових осіб емітента 11.04.2017

Особлива інформація - Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 11.04.2017

Особлива інформація - Зміна складу посадових осіб емітента 12.04.2017

Підсумки голосування з питать порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО", що відбулися 11.04.2017р.

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "Івано-Франківськ-Авто" на 11.04.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 04.01.2017р.