Юридическая информация

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (генерального директора) 26.12.2014

Фінансова звітність за 2013

Положення про філію Калуш-Авто

Положення про філію Коломия-Авто

Положення про філію Косів-Авто

Положення про філію Яблуницька СТО

Аудиторський висновок за 2013

Звіт ревізійної комісії за 2013

Протокол річних загальних зборів акціонерів 17.04.2014

Протоколи про підсумки голосування загальних зборів за 2013

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік.

Особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб (Ревізійна комісія)17.04.2014.

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 17.04.2014.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (генерального директора) 07.02.2014.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (генерального директора та головного бухгалтера) 03.02.2014