Юридическая информация

Інформація для акціонерів

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів на 11.09.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 04.07.2018 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ АКЦІОНЕРАМИ ПЕРЕВАЖНОГО ПРАВА НА ПРИДБАННЯ АКЦІЙ ДОДАТКОВОЇ ЕМІСІЇ

Річний звіт емітента ПРАТ "Івано-Франківськ-авто" за 2017 рік

Підсумки голосування з питать порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО", що відбулися 11.04.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу. 11.04.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Зміна складу посадових осіб емітента 11.04.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 11.04.2018р.

Інформація для акціонерів

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів на 11.04.2018р.