Юридическая информация

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ АКЦІОНЕРАМИ ПЕРЕВАЖНОГО ПРАВА НА ПРИДБАННЯ АКЦІЙ ДОДАТКОВОЇ ЕМІСІЇ

Річний звіт емітента ПРАТ "Івано-Франківськ-авто" за 2017 рік

Підсумки голосування з питать порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО", що відбулися 11.04.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу. 11.04.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Зміна складу посадових осіб емітента 11.04.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 11.04.2018р.

Інформація для акціонерів

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів на 11.04.2018р.