Юридическая информация

Статут 2012

Особлива інформація про прийняття рішення щодо розміщення акцій на суму, що перевищує 25% статутного капіталу товариства 02.08.2012 року

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів на 02.08.2012 року

Річний звіт за 2011 рік

Особлива інформація про зміни у складі посадових осіб емітента (Голова НР) від 04.04.2012

Особлива інформація про зміни у складі посадових осіб емітента (Члени НР) від 03.04.2012

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 03.04.2012