Юридическая информация

Річний звіт за 2010 рік

Годовой отчет за 2010 год

Статут ПАТ "Івано-Франківськ-Авто" 2011

Протоколи про підсумки голосування загальних зборів

Особлива інформація Голова НР 30.03.2011

Особлива інформація Голова РК 30.03.2011

Особлива інформація Дирекція 30.03.2011

Особлива інформація Члени НР і РК 30.03.2011

Положення про Дирекцію

Протокол загальних зборів акціонерів 24.03.2011

Акт Ревізійної комісії за 2010 рік

Аудиторський висновок за 2010 рік

Річна фінансова звітність за 2010 рік

Перелік афілійованих осіб

Повідомлення про загальні збори